بازی کنترل ترافیک هوایی

راهنمای بازی:

روی هواپیماها کلیک چپ کرده و نگهدارید و همزمان با حرکت موس هواپیماها را به سمت باند فرودگاه هدایت کنید. هم چنین توجه داشته باشید که محل فرود هلیکوبتر ها با علمت (H) نمایش داده شده.علاوه بر این اگر ترافیک اطراف فرودگاه زیاد شد به همین ترتیب گفته شده هواپیماها یا هلیکوبتر ها را را به بیرون از کادر بازی هدایت کنید زیرا باید از برخود هواپیماها به یکدیگر هم جلوگیری شود. در پایان بازی میتوانید امتیاز خود را ذخیره کنید امتیاز شمادر این باز به مقدار هواپیماهایی که فرود می اورید بستگی دارد

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس