بازی مدیریت فرودگاه

بازی آنلاین frenzy airport یک بازی سرگرم کننده در زمینه مدیریت فرودگاه است. در این بازی شما در پایان هر مرحله با توجه به تعداد مسافران مبلغی را دریافت می کنید که با توجه به آن می توانید در قسمت Shop (فروشگاه) به تجهیزات فرودگاه بیافزاید و برای خود کارمند و دستیار فراهم کنید تا کار ساماندهی مسافران با سرعت بیشتری انجام گردد.

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس