بازی Heli Strike

بازی جذاب Heli strike متعلق به گروه GAME TOP به آدرس اینترنتی www.gametop.com یک بازی آنلاین در زمینه نبرد هلیکوپتر است. نقطه قوت این بازی را می توان این دانست که در این بازی برخلاف نبرد های هوایی معمول در بازی ها (که گاهی دشمن در تعقیب شما است و گاهی شما در تعقیب دشمن) شما باید به جبهه مقابل خود که شامل انواع پاتک های هوایی و زمینی بوده حمله کنید که شرط پیشروی و پیروزی در این نبرد تنها شلیک به دشمن نبوده و با شلیک صرفا پیروزی به دست نمی آید بلکه شما باید یک مدیریت و یک تسلط کافی بر کل صفحه بازی داشته باشید تا در هر لحظه نقطه امن میدان نبرد را پیدا و پیشبینی کرده تا هلیکوپتر خود را از از تیر ها و موشک های دشمن حتی برای یک لحظه به آنجا هدایت کنید. به طور کلی این بازی توانایی و تمرکز شما را در شرایط اضطراری یک ماموریت هوایی می آزماید به طوری که نوع ساده تر این بازی را می توان بازی تمرکز حواس مربع قرمز را معرفی کرد که می بایست در آن از برخورد مربع قرمز به مربع های آبی متحرک جلوگیری کرد

توجه داشته باشید در این بازی دشمنان شما کاملا هوشمند هستند و دقیقا به طرف شما شلیک کرده و تغییر مسیر می دهند!

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس