اطلاعات قانونی موسسه

شماره ثبت:1261

 

شناسه ملی:10630186963

 

نوع مرکز:موسسه تحقیقاتی

 

پیامک:030001260000079

واحد پشتیبانی

مقاله ها

پرواز مافوق صوت

تذکر: کلیه حقوق مادی و معنوی این آثر متعلق به موسسه تحقیقاتی پارس آیرو بوده و هرگونه کپی برداری از آن حتی باذکر منبع پیگرد قانونی دارد

 

پرواز مافوق صوت: Supersonic Flight


می دانیم که سرعت صوت یا بهتر بگوییم سرعت انتشار یا انتقال یا حرکت امواج صوتی در هوا استاندارد تقریبا برابر661 knots = 761 mph = 1120 Ft/Sec = 340 M/Sec می باشد و متناسب با درجه حرارت مطلق هوا طبق فرمول زیر تغییر می کند.

که در آن

a = سرعت صوت بر حسب Ft/sec

T = درجه حرارت مطلق هوا 490+F=

F = درجه حرارت هوا بر حسب فارنهایت

مثلا در ارتفاع 30000 پا که درجه هوا -49F است سرعت صوت برابر با

عدد ماخ (M) :Mach Number نسبت سرعت هواپیما (True airspeed) به سرعت صوت در منطقه را عدد ماخ می نامند مثلا هواپیمایی که True airspeed آن در sea-level برابر با 700 mph است عدد ماخ آن برابر با

که از سرعت صوت در منطقه کمتر بوده و از این رو مقدار آن از یک کمتر است اما چنانچه همین هواپیما با همین سرعت در ارتفاع 40000 پا پرواز کند چون سرعت صوت در هوای این ارتفاع 661 mph است بنابراین عدد ماخ آن برابر است با

که از سرعت صوت در منطقه بیشتر است درنتیجه مقدار آن از یک بیشتر بوده

با توجه به مثال بالابرای این که خلبان در هر منطقه و ارتفاعی از سرعت هواپیما نسبت به سرعت صوت (یعنی از Mach on) مطلع شود آلات دقیق ماخ متر در کابین نصب شده است که Mach on هواپیما را نشان می دهد.

سرعت محلی Local speed :

زمانی که یک هواپیما با سرعت معینی در حال پرواز است سرعت هوا در بعضی از مناطق هواپیما مانند بالای بال و کابین از سرعت خود هواپیما بیشتر و در بعضی از مناطق با آن برابر و یا حتی ممکن است کمتر باشد سرعت هوا در مناطق و محل های مختلف هواپیما را Local speed می نامند

فروشگاه پارس آیرو

پایگاه های اطلاع رسانی

سایت رسمی موسسه

 

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس