اطلاعات قانونی موسسه

شماره ثبت:1261

 

شناسه ملی:10630186963

 

نوع مرکز:موسسه تحقیقاتی

 

پیامک:030001260000079

واحد پشتیبانی

مقاله ها

اصل برنولی

تذکر: کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مهندس ابوالقاسم بیهقی و موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس بوده و هرگونه کپی برداری از آن حتی با ذکر منبع پیگرد قانونی دارد

 

اصل برنولی


 برنولی به روش تئوری و عملی ثابت کرده که در یک جریان یک نواخت و منظم هوا (Steady and streamline flow) چنان چه سرعت هوا افزایش یابد فشار استاتیکی آن کاهش یافته و بالعکس چنان چه سرعت هوا کاهش یابد فشار استاتیکی آن افزایش می یابد یا به عبارت دیگر مجموع فشار استاتیکی (P) و فشار دینامیکی "فرمول" در یک جریان منظم و یکنواخت هوا مقدار ثابتی است.

Constant =

V سرعت هوا،  P چگالی هوا و P فشار استاتیکی است.

 

لوله وانتوری Venturi Tube

لوله وانتوری یک لوله دو سر گشاد است که کاربرد اصل برنولی را به خوبی نشان می دهد. چنانچه جریان هوا در این لوله ها به صورت منظم و یکنواخت باشد تغییرات فشار استاتیکی و سرعت (فشار دینامیکی) هوا به شکل زیر خواهد بود.

شکل مقابل تغییرات فشار و سرعت هوا را در یک لوله وانتوری نشان می دهد مشروط بر آن که سرعت هوای ورودی از صرعت صوت کمتر باشد M<1 (M= Mach Number عدد ماخ عبارت است از نسبت سرعت هوا در لوله به سرعت صوت) اما چنان چه سرعت هوا ورودی به لوله از سرعت صوت بیشتر باشد قانون فوق معکوس خواهد شد که در شکل نشان داده شده است.

 

کاربرد اصلی برنولی و لوله وانتوری در ایجاد نیروی Lift (برا) در بال هواپیما است که در بخش نیروی های وارد بر هواپیما کامل به آن اشاره شده است

فروشگاه پارس آیرو

پایگاه های اطلاع رسانی

سایت رسمی موسسه

 

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس