اطلاعات قانونی موسسه

شماره ثبت:1261

 

شناسه ملی:10630186963

 

نوع مرکز:موسسه تحقیقاتی

 

پیامک:030001260000079

واحد پشتیبانی

مقاله ها

کنترل سرعت پرواز هلیکوپتر

تالیف: مهندس ابوالقاسم بیهقی

تذکر: حق تاکثیر محفوظ است

 

2-کنترل سرعت پرواز----------------------Cyclic pitch control

این کنترل بصورت دسته ای در جلوی خلبان در داخل کابین قرار دارد و با حرکت آن بجلو عقب و طرفین و یا هر طرف دیگر قادر است که هلیکوپتر را در همان سمت حرکت دهد. بطور مختصر اصول کار چنین است که با حرکت دسته این کنترل به رطرف مکانیزم Cyclic pitch control سبب می شود که Main Rotor disc ( صفحه حاصل از چرخش تیغه ها ) به همان طرف متمایل ( Tilt ) شود.

 

 

و در نتیجه مطابق شکل نیروی Lift تیغه ها به دو مولفه تجزیه میشود که مولفه افقی آن همان Thrust تیغه است که موجب حرکت هلیکوپترها به آن طرف میگردد.

 

 

برای Tilt کردن دیسک Main Rotor در مکانیزم Cyclic pitch از قطعه ای بنام Swashplate استفاده میشود که این قطعه زاویه تیغه ( Angle of incidence ) را 90 درجه قبل از نقطه ای که میخواهیم تیغه بلند ( Tilt ) شود افزایش می دهد

 

در اثر افزایش زاویه تیغه نیروی Lift آن زیاد شده و براساس اصل Precession که در مورد Gyroscopها صادق است 90 درجه بعد تیغه که همانند Gyroscop عمل میکند از خود عکس العمل نشان داده و در نتیجه تیغه به بالا حرکت کرده و با افق زاویه ای میسازد که نیروی Lift آن به دو مولفه تجزیه شده و مولفه افقی آن موجب حرکت هلیکوپتر بآن سمت میشود البته توجه داریم که Main Rotor disc را بهرطرف که Tilt کنیم هلیکوپتر به همان سمت حرکت میکند.

همانگونه که میدانیم معمولا" سرعت هلیکوپتر کم است و در هلیکوپترهای مدرن امروزی حداکثر 200MPH بیشتر نیست دلیل این مسئله یک مشکل آئرودینامیکی بشرخ زیر است.

وقتی که هلیکوپتر در وضعیت سکون است سرعت نوک تیغه ها در هر وضعیتی از چرخش با هم برابرند اما هنگام پرواز به جلو یا طرفین وضعیت فرق میکند زیرا یک تیغه حالت پیشرو ( Advancing blade ) و دیگری پس رو ( Retarding blade )خواهد داشت. در نتیجه Tip speed تیغه پیشرو مجموع دو سرعت یکی حاصل از چرخش تیغه و دیگری خاصل از سرعت هلیکوپتر خواهد بود.

مثلا" اگر سرعت هلیکوپتر 200mph و سرعت خطی تیغه 400mph باشد سرعت خطی تیغه پیشرو 400+200 = 600mph خواهد بود که نزدیک سرعت صوت است و چنانچه سرعت هلیکوپتر مقداری بیشتر شود ممکن است نوک تیغه ها در خالت پیشرو بسرعت صوت برسد در حالیکه تیغه پس رو سرعتی برابر با 400 – 200 = 200mph بیشتر نخواهد داشت.

فروشگاه پارس آیرو

پایگاه های اطلاع رسانی

سایت رسمی موسسه

 

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس