شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

آن دسته از سفارشاتی که به صورت "پرداخت فیش بانکی" و یا "پرداخت کارت به کارت " به ثبت رسیده اند، پس از تاييد اطلاعات پرداخت سفارش دهنده توسط حسابداري تکميل نهايي مي شوند.

قانون 2

در صورت بروز هرگونه مشکل در فرايند ثبت سفارش، ارسال کالا و... از سه طريق تماس تلفني، پيامک و ايميل به مشتريان گرامي اطلاع رساني مي شود.

قانون 3

در صورت تمايل مشتري، قبل از ارسال کالا خريد لغو و وجه پرداخت شده قابل برگشت مي باشد.

قانون 4

در صورت برگشت وجه پرداخت شده، مبلغ مورد نظر تنها به حساب (يا کارت بانکي) واريز کننده مبلغ برگردانده مي شود بنابر اين چنانچه از طريق فيش بانکي اقدام به خريد مي نماييد، اطلاعات خود را به صورت کامل روي فيش واريز بنويسيد.

قانون 5

مراحل رهگيري کالاي ارسال شده به صورت خودکار از طرف فروشگاه براي مشتريان پيامک و ايميل مي شود.

قانون 6

تمامي اطلاعات ثبت شده توسط مشتريان در مراحل خريد و يا در سيستم عضويت، نزد فروشگاه محفوظ مانده و به هيچ وجه در اختيار ديگران قرار نمي گيرد.

قانون 7

فروشگاه پارس آیرو تنها متعهد به انجام مواردی می باشد که در این صفحه ذکر شده باشند.

قانون 8

تمامي حساب هاي فروشگاه جهت پرداخت به وسیله فیش بانکی و پرداخت کارت به کارت به نام "موسسه هوافضا پارس" ميباشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد پشتيباني و امورسازماني موسسه هوافضا پارس

فروشگاه محصولات روباتيک و هوايي پارس آيرو