اطلاعات قانونی موسسه

شماره ثبت:1261

 

شناسه ملی:10630186963

 

نوع مرکز:موسسه تحقیقاتی

 

پیامک:030001260000079

واحد پشتیبانی

بالگردها

برای تولید Lift بال باید با سرعت معینی در هوا حرکت کند و چون در هواپیما بال به بدنه ثابت است این امر حرکت کل هواپیما را در طول باند ایجاب می کند. حال اگر قرار باشد بدون حرکت Lift ایجاد شود بایستی بال مستقل از بدنه حرکت کند که .....

<ادامه مطلب>

فرامین و کنترل هلیکوپتر،

نوشته ای جامع شامل انواع کنترل در بالگرد

1-کنترل ارتفاع پرواز    2- کنترل سرعت پرواز    3- کنترل سمت پرواز

<ادامه مطلب>

Collective pitch control: این فرمان بصورت اهرمی( مانند ترمز دستی اتومبیل ) در سمت چپ صندلی خلبان در داخل کابین قرار دارد و با حرکت آن بسمت بالا یا پایین میتوان زاویه نصب ( Incidence Angle of) همه پره های rotor Main را .....

<ادامه مطلب>

Cyclic pitch control: این کنترل بصورت دسته ای در جلوی خلبان در داخل کابین قرار دارد و با حرکت آن بجلو عقب و طرفین و یا هر طرف دیگر قادر است که هلیکوپتر را در همان سمت حرکت دهد. بطور مختصر اصول کار چنین است که با .....

<ادامه مطلب>

Directional Control: هلیکوپترهائی که دارای یک Main Rotor میباشند. وقتی که موتور روشن است و Main Rotor با سرعت میچرخد عکس العمل Torque شفت آن میخواهد بدنه هلیکوپتر را در خلاف جهت چرخش خود بحرکت در آورد. برای جلوگیری.....

<ادامه مطلب>

فروشگاه پارس آیرو

پایگاه های اطلاع رسانی

سایت رسمی موسسه

 

 

 

 

مطالب تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها و همکاران پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه های موسسه تحقیقاتی پارس آیرو

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ها

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه مجازی علوم هوانوردی و فضایی پارس آیرو

زیر نظر موسسه تحقیقاتی هوافضا پارس